19/08/2008

my first film Ngọn lửa


Khái quát: Một đốm lửa được thắp lên từ đầu câu chuyện, dẫn dắt theo dòng kể đến những khoảnh khắc của cuộc sống, nơi khát vọng ẩn hình trong ngọn lửa. Sống lại hình ảnh kì diệu của ngọn lửa, đi cùng nó là hơi ấm, tàn tro cùng khói cay nồng, than hồng và bóng người vây quanh lửa...

This film brought back memories about the natural fire, in which man has felt its warmth, its smoke, its embers, ashes, also its movements and its miraculous light. This light illuminates the passion of man and built his culture, his imagination. Even if our society is going farther and farther away from the fires of our ancestors, even if our everyday worries tries to extinguish our passions and desires, a spark of embers can always relight the fire. Dedicated to my friends with whom I shared love and pain.


Story-board:


Film's images